FAVORİ
Site Haritası click for English
Anasayfa / Kullanım Koşulları:

Kullanım Koşulları

Favori web sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu siteyi kullanmadan önce aşağıdaki kullanım koşullarını dikkatlice okuyunuz.
 
1.1.
Bu sitenin sahibi, Bağlar Mahellesi Yalçın Koreş Caddesi No:48 Güneşli- İstanbul adresinde ikamet eden Favori Hediyelik Eşya Sanayi Ve Pazarlama. Ltd. Şti.’dir. (Aşağıda kısaca Favori olarak anılacaktır.)

1.2. Her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Favori’ye ait olan işbu siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş bulunuyorsunuz. www.favori.com.tr web sitesi (aşağıda kısaca “site” olarak anılacaktır) üzerinde Favori, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu, formları, içeriği ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

1.3. Bu sitede sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu kullanım koşulları içinde belirtilen maddeleri Favori dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak sitede yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. Favori tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği site hizmetlerinden yararlanan ve siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4.
İşbu "Site Kullanım Koşulları" 25 Temmuz 2008 tarihinde en son değişiklik yapılarak (Versiyon 1.0.) ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; siteyi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "Site Kullanım Koşulları" ayrıca,Favori hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "Kullanıcı Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.


2. TANIMLAR


2.1. SİTE :
Favori tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI :
Favori web sitesine çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK :
 Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden siteye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : Site ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan
her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. KULLANICI SÖZLEŞMESİ :
Sitenin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle Favori arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.


3. HİZMETLERİN KAPSAMI


3.1.
Favori, site üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2.
Site bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, kullanıcının Favori tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. Favori, bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.


4. GENEL HÜKÜMLER


4.1.
Favori, site dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2.
Favori’nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, site dahilinde yaptığı her işlem ile eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her kullanıcı, Favori ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Favori’ye açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin Favori’ye açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Favori’nin izni olmadan site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Favori ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3.
Site dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Favori’nin işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Favori çalışanlarının ve yöneticilerinin, Favori yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Favori, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4.
Kullanıcılar, siteyi kullanarak, Favori’nin, diğer kullanıcıların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. Kullanıcıların işbu "Site Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Favori'nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5.
Kullanıcılar, site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Favori, kullanıcılar tarafından iletilen veya site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6.
Kullanıcılar, site dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, Favori'nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7.
Kullanıcılar, Favori'nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Kullanıcılar tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde Favori tarafından yapılabilir. Kullanıcılar tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Favori tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8.
Site üzerinden, Favori'nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Favori'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9.
Favori, site üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Kullanıcı Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Favori aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.


5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI


5.1.
Bu site dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu sitenin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Favori’nin “telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) Favori'ye ait ve/veya Favori tarafından üçüncü bir kişiden lisans altına alınmıştır. Kullanıcılar, site hizmetlerini, site bilgilerini ve Favori’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Favori’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde Favori tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde Favori’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2.
İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde Favori tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Favori;  hizmetleri, bilgileri,  telif haklarına tabi çalışmaları,  ticari markaları,  ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.


6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

Favori, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "Site Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu "Site Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "Site Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.


7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Favori işbu "Site Kullanım Koşulları", “Gizlilik Politikası” ve "Kullanıcı Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Favori açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Favori'nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Favori’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.


8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Site Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu koşullar dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu "Site Kullanım Koşulları" Favori tarafından site içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini siteyi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Favori, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek site üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

Tanıtım Filmi

İzlemek için tıklayınız.
E-BÜLTEN
FAVORİ ile ilgili güncel
gelişmelerden haberdar olmak için:Anasayfam Yap | Kullanım Şartları | Gizlilik İlkeleri
Copyright © 2017 , Favori tescilli markadır.
tasarım ve uygulama: CREALIVE